ASPAMITE                                              

Asociación de pais de persoas con discapacidade de TEO

TRANSPORTE

O transporte sae todos os días ás 11:00 da mañá dende a asociación, percorrendo diferentes zonas do Concello para recoller aos usuarios que diariamente acoden á Asociación e as 19:15 comeza o regreso.

Na actualidade, o percorrido que se realiza é o seguinte:

                          

 1. Aspamite

 2. Faramello

 3. Cornide

 4. A Ramallosa
 5. Reis
 6. Pontevea
 7. Bamonde
 8. A Pedra
 9. Raxó
 10. A Póboa
 11. Os Tilos
 12. Lamas
 13. Aspamite