ASPAMITE                                              

Asociación de pais de persoas con discapacidade de TEO

COMEDOR

O servizo de comedor permanece activo dende xaneiro a decembro, a excepción do mes de agosto no que os Centros están pechados por vacacións.

Este servizo é común para os dous centros e con el aproveitamos para ensinarlle aos usuarios a colocar a mesa correctamente. Para isto, establécense varios turnos de xefes de mesa para que cada semana baixe un grupo diferente a colocala.