ASPAMITE                                              

Asociación de pais de persoas con discapacidade de TEO

En ASPAMITE contamos cos seguintes servizos para a atención dos usuarios:

 

1.- CENTRO DE DÍA

 2.- CENTRO OCUPACIONAL

 3.- TRANSPORTE

4.- COMEDOR

5.- REHABILITACIÓN 

                    FISIOTERAPIA

                    ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

                    LOGOPEDIA

                     TERAPIA OCUPACIONAL