ASPAMITE                                              

Asociación de pais de persoas con discapacidade de TEO

MEMORIAS DE ACTIVIDADES 

Aqui poderás ver as diferentes memorias de actividades realizadas en anos pasados  

Memoria ano 2013

  

 

 

 

 

 

 

Memoria ano 2012