ASPAMITE                                              

Asociación de pais de persoas con discapacidade de TEO

 

 

 

DIRECTIVA


 

PRESIDENTE: ÁNGEL J. MORÓN PÉREZ

VICEPRESIDENTE:ALFONSO BLANCO LEBORÁN

SECRETARIO:JOSÉ MARÍA CÁNDIDO SEAGE PAIS

VICESECRETARIO:ROBERTO VÁZQUEZ CHAN

TESOUREIRA:MARÍA DOLORES REY TOJO

VOGAL1:GUMERSINDO IGLESIASRODRÍGUEZ

VOGAL2:MARÍA DEL CARMEN VARELA PAZOS

VOGAL3: ROSA MARÍA MOURIÑO IGLESIAS

VOGAL4:LOURDES NEIRA PÉREZ

VOGAL5:JAIME PENA PARAMÁ